Úvod Život Film a divadlo DVD, CD, knihy aj. Odkazy O stránkách

DVD a VHS:
 
Trudiny filmy na DVD vydává firma Filmexport Home Video
 
Na VHS vyšly tyto filmy:  
1.   Jedenácté přikázání (únor 1995)
2.  
Revizor (listopad 1996)
3.   
Hrdina jedné noci (červenec 1997)
4.   
Advokátka Věra (prosinec 1999)

Anton Špelec, ostrostřelec + Hrdina jedné noci DVD Jednácté přikázání Odal DVD Revizor + Dvanáct křesel DVD obal Advokátka Věra
Přední strana kompletu DVD Pod značkou Baťa Kvočna DVD obal Tři kroky od těla DVD obal Irčin románek

Na DVD vyšlo:
1.   Anton Špelec, ostrostřelec (zde 
nehraje) + Hrdina jedné noci (říjen 2004)
2.   Jedenácté přikázání (leden 2006)

3.   Dvanáct křesel (zde nehraje) + Revizor (duben 2006)
4.   Advokátka Věra (leden 2010)
5.   Pod značkou Baťa (květen 2013)
6.   Kvočna (leden 2014)
7.   Tři kroky od těla (červen 2015)
8.   Irčin románek (září 2015)

Snad jich v budoucnu vyjde více...

CD:
Trudin zpěv vyšel na CD v tuzemsku i v zahraničí: 
1.   Nové divadlo Oldřicha Nového. Zvukové záznamy z let 1935  1946 (vydal Radioservis 2008) nahrávka Velká směs ze hry Jeho tři vdovy
2.   Les Triomphes de l'opérette. Enregistrements originaux (1930  1944), (Marianne Mélodie 2011) nahrávka L'Amour est un joli songe

KNIHY:
Monografie o Trudě Grosslichtové nikdy nevšla. Zde uvádím knížky, kde 
jsou zpravidla její medailonky, fotografie, vzpomínky či jinak významné nebo i drobné zprávy:
1.   Ivan SORS, Otakar HANUŠ: Panoptikum čs. filmu od ŽET do A (vydalo Nakladelsví ČEFIS v roce 1932)
2.   Jiří HAVELKA: Čs. filmové hospodářství I. Zvukové období 1929
1934 (Nakladelsví ČEFIS 1935)
3.   Otto RÁDL a další: První československý sborník pro film a divadlo (G. Vredenburg)
4.  
Jiří HAVELKA: Čs. filmové hospodářství II. Zvukové období 1935 (Knihovna Filmového kurýru 1936)
5.  Jiří HAVELKA: Čs. filmové hospodářství III. Zvukové období 1936 (Knihovna Filmového kurýru 1937)
6.
  Jiří HAVELKA: Čs. filmové hospodářství IV. Zvukové období 1937 (Knihovna Filmového kurýru 1938)
7.   Jiří HAVELKA: 50 let československého filmu (Československý státní film 1953)
8.   Myrtil FRÍDA, Šárka BARTOŠKOVÁ, Jan. S. KOLÁR: Československý zvukový film 1930 – 1945 (Filmový ústav 1965)
9.   Jaroslav BROŽ, Myrtil FRÍDA: Historie československého filmu v obrazech 1930 – 1945 (Orbis 1965)
10. 
Jiří HAVELKA: Kronika našeho filmu 1898 – 1965 (Filmový ústav 1967)
11. Jiří HAVELKA: Filmografie pracovníků v čs. filmu v letech 1898 / 1965 (Čs. filmový ústav 1968)
12. Jaroslav MARVAN, Petr HOŘEC: Nejen o sobě (Melantrich 1975)
13. Jiří Tvrzník: Jaroslav Marvan vypravuje (Vydavatelství Novinář 1975)
14. Adina MANDLOVÁ: Dneska už se tomu směju (Sixty Eight Publishers, Corp. 1977)
15. Jára POSPÍŠIL, Emil KEŠNER: Hvězdou operety (Panton 1978)
16. Jiří HAVELKA: Kdo byl kdo v československém filmu před r. 1945 (Čs. filmový ústav 1979, rukopis)
17.
Luboš BARTOŠEK: Dějiny československé kinematografie II. svazek 1. část (Státní pedagogické nakladatelství 1982)
18. Elmar KLOS: 
Česká filmová komedie (ČSFÚ 1983)
19. 
Luboš BARTOŠEK: Dějiny československé kinematografie II. svazek 2. část (Státní pedagogické nakladatelství 1983)
20. Jaroslav BROŽ, Myrtil FRÍDA: Hugo Haas (Československý filmový ústav 1984)
21. Luboš BARTOŠEK: Náš film – Kapitoly z dějin 1896 – 1945 (Mladá fronta 1985)
22. Alexandra PROSINCOVÁ: Jiřina Šejbalová (Československý filmový ústav 1986)
23. Luboš BARTOŠEK a další: Filmový sborník historický I (Československý filmový ústav 1988)
24. Adina MANDLOVÁ: Dneska už se tomu směju (Československý filmový ústav 1990)
25.
Zdeněk ŠTÁBLA: Data a fakta z dějin čs. kinematografie 1896 – 1945 III. svazek 1. část (Čs. filmový ústav 1990)
26. Zdeněk ŠTÁBLA: Data a fakta z dějin čs. kinematografie 1896 – 1945 III. svazek 2. část (Čs. filmový ústav 1990)
27. Ladislav TUNYS: Oldřich Nový (Český filmový ústav 1992)
Truda s Oldřichem Novým v divadelní komedii Okouzlující slečna
28. Ljuba HERMANOVÁ, Ondřej SUCHÝ: ... a co jsem ještě neřekla (Melantrich 1993)
29. Viktor KUDĚLKA
: Hvězdy nad Barrandovem I. svazek (Knihkupectví Michala Ženíška 1994)
30. Viktor KUDĚLKA: Hvězdy nad Barrandovem II. svazek (Knihkupectví Michala Ženíška 1994)
31.
Jiří WEISS: Bílý mercedes (Victoria Publishing 1995)
32. Karel ČÁSLAVSKÝ: Filmový Vlasta Burian (Fragment 1997, 2000, 2011)
33. Kolektiv: Český hraný film II. díl 1930 – 1945 (NFA 1998)
34. Otakar BRŮNA, Petr MESSANY: Sváteční žena Zita Kabátová (Akcent 1999)
35. Jan TYDLITÁT: Filmový smích Oldřicha Nového (FK Rychnov nad Kněžnou, NFA, AČFK 2000)
36.
Luboš PTÁČEK a další: Panorama českého filmu (Rubico 2000)
37. Kolektiv: Česká divadla (Divadelní ústav 2001)
38. Miroslav ŠULC: Česká operetní kronika 1863 
1948 (Divadelní ústav 2002)
39. Milan WOLF:
Český film v obrazech 1898  1945 (Hart 2002)
40. Pavel JIRAS: Barrandov I. Vzestup k výšinám (Gallery 2003 a 2011)
41. Karel TABERY: Filmová publicistika Karla Smrže I. (UP Olomouc 2003)

42.
Ondřej SUCHÝ: Ljuba Hermanová (Brána 2004)
43. Kolektiv: Český filmový plakát 20. století (Moravská galerie Brno a Exlibris Praha 2004)
44. Adina MANDLOVÁ: Dneska už se tomu směju (XYZ 2004, 2008)
45. Karel TABERY: Filmová publicistika Otakara Štorcha 
Mariena (UP Olomouc 2004)
46. Pavel JIRAS: Barrandov II. Zlatý věk (Gallery 2005 a 2012)
47. Miloš FIKEJZ: Český film: Herci a herečky I. díl A – K (Libri 2006)
48. Zita KABÁROVÁ, Marie FORMÁČKOVÁ: Lásky a lidé z mého života (BVD 2006)
49. Stanislav MOTL: Mraky nad Barrandovem (Rybka publishers 2006)
50. Milan WOLF: Vlasta Burian v obrazech (Levné knihy KMa 2006)
51. Miloš FIKEJZ: Český film: Herci a herečky II. díl L – Ř (Libri 2007)
52. Miloš KIKEJZ:
Český film: Herci a herečky III. díl S – Ž (Libri 2008)
53. Zita KABÁTOVÁ, Marie FORMÁČKOVÁ: Bez servítků... (BVD 2008)
54. Zita KABÁTOVÁ, Marie FORMÁČKOVÁ: Můj recept na dlouhověkost (Ikar 2008)
55. Jaromír FARNÍK a další: Čeněk Šlégl. „Tedy dobře, vyřízeno k dennímu pořádku...“ (BVD 2009)
56. Adina MANDLOVÁ: Dneska už se tomu směju (Československý spisovatel 2009)
57. Petr SZCZEPANIK: Konzervy se slovy (Host 2009)
58. Jan LUKEŠ a další: Černobílý snáž Elmara Klose (Národní filmový archiv 2011)
59. Miroslav ČVANČARA, Jaroslav ČVANČARA: Zaniklý svět stříbrných pláten (Academia 2011)
60. Jaroslav LOPOUR: Truda Grosslichtová (1912  1995). Herečka a její filmová tvorba 30. let (Masarykova univerzita Brno 2013) – bakalářská diplomová práce
61. Radek ŽITNÝ, Jaromír FARNÍK: Drastický komik Ferenc Futurista (XYZ 2015)
62. Milan HAIN: Hugo Haas a jeho (americké) filmy (Casablanca 2015)
63. Miroslav GRACLÍK: Osudy hvězd stříbrného plátna (Dobrovský 2015)
64. Václav MACEK, Jelena PAŠTÉKOVÁ: Dejiny slovenskej kinematografie (Fotofo, SFÚ 2016)
65. Jindřich ČELADÍN: Český filmový plakát 1931 
1948 (Muzeum hlavního města Prahy 2017)
66. Kolektiv: Vlasta Burian. Život za smích (Plus 2017)
67. Články, periodika, noviny, historické studie, kalendáře, akademické práce, časopisy, tisk, ročenky a další...

ROZHLAS:
V pořadu Českého rozhlasu byl dvakrát použit záznam zpěvu Grosslichtové:
1.   
Padesátník (Ondřej Suchý, Český rozhlas 6, 5. 10. 2007)
2.   Padesátník (Ondřej Suchý, Český rozhlas 2, 5. 10. 2008)

© Jaroslav Lopour 2006 – 2016